Basum Gluff

Göran Lindblom berättar: I Basum Gluff spelade vi vad man väl kan kalla nån form av jazz fusion. Bandet var aktivt ungefär åren 1975-1980. Vi ska finnas med i Stefan Wistrands lokala musikbibliotek, med en inspelning gjord på Radio Sörmland av Alar Suurna.

Ur Musikforumtidningen nr 3/79: Ni som var på stödkonserten för R.A.R. i mars hörde kanske ett band som bar detta kufiska namn. /../ Är det här jazz, eller jazzrock, eller rockjazz, eller...? Det är nog bäst att avstå från katalogiserandet. Basum Gluff disponerar över en mängd instrument; gitarrer, elpiano, sax, flöjt, trumpet, bas och trummor, vilket ger stora möjligheter till variation i musiken.

Bandet spelade även på Eskilstuna Jazzklubb den 16/10-79, och i S:t Eskils aula nån gång runt 1980 (enligt Cecilia Ringkvist).

Medlemmar:

  • Tomas Sköld – trumpet
  • Eric Kollarik, flöjt och altsax
  • Tommy Carlsson - bas
  • Tommy Karlsson - trummor
  • Hans Östlund – Fender Rhodes piano
  • Anders Larsson - gitarr
  • Göran Lindblom - gitarr

(Tunasidan - http://www.tunasidan.se)